Stappenplan

Stappenplan

Opdrachtgevers en opdrachtnemers - stemmen hun behoefte onderling en in het openbaar op elkaar af. Dat stelt hen beiden instaat om een goede inschatting van het werk en de (kost)prijs te maken.

Oraio combineert zijn digitale platform met regionale ‘live’ bijeenkomsten. Dat voorkomt dat opdrachtnemers (achter de schermen) tegen elkaar worden uitgespeeld en stimuleert het vertrouwen, omdat men elkaar leert kennen. Bij een ‘match’ brengen wij slechts 1x een klein bedrag aan transactiekosten in rekening.

Stap 1: Opdrachtgever biedt een pakket werk tegen een maximum prijs aan als opdrachtkavel
Via het aanmeldformulier biedt de opdrachtgever als Aanbieder werk aan. Denk behalve aan een omschrijving van de werkzaamheden ook aan zaken als diploma’s, wettelijk voorgeschreven kwalificaties, ervaringen, beschikbaarheid voor een bepaalde periode, locatie van uitvoering, etc.
Voorbeeld: Ziekenhuis Ommeland zoekt van 21 aug. t/m 3 sept. een nachtportier, 7 dagen in de week, van 22 tot 4 uur, voor een gekwalificeerd bewaker met 3 jaar ervaring, die Duits spreekt. Maximaal € 3.200,-.

Stap 2: Online publicatie van de opdrachtkavel
Met het toezenden van het aanmeldformulier sluit de Aanbieder een contract af. In overleg met Oraio bepaalt de Aanbieder een veilingdatum en de bodemprijs (die niet wordt gepubliceerd). Daarna plaatst Oraio de opdrachtkavel online.
Voorbeeld: op de website van Oraio staat: Ziekenhuis Ommeland zoekt van 21 aug. t/m 3 sept. een nachtportier, 7 dagen in de week, van 22 tot 4 uur, voor een gekwalificeerd bewaker, die Duits spreekt. Maximaal € 3.200,-.

Stap 3: Opdrachtnemers bepalen hun bod
De publicatie is een uitnodiging aan de opdrachtnemers om een bod uit te brengen. Indien een opdrachtnemer werk zoekt, aan de voorwaarden voldoet en in de gevraagde periode beschikbaarheid is, maakt hij als mogelijke Koper een inschatting: wat zijn de werkzaamheden, heeft hij de gevraagde kwalificaties en ervaring, is hij de genoemde periode beschikbaar en wie is de aanbieder. Tevens maakt hij een inschatting van de reistijd, de concurrentie door collega’s en dergelijke, omdat al deze zaken te samen van invloed zijn op de kostprijs en de opbrengst.
Voorbeeld: Janine heeft nog een opdracht staan en begroot € 2.500,-. Hans weet van de vorige keer dat het 's nachts erg druk is in dit Ziekenhuis. Hij begroot € 2.900,-.

Stap 4: De veiling
De opdrachtnemer die voldoet aan de genoemde voorwaarden en op de vermelde datum aanwezig is, brengt een bod uit.
Voorbeeld: Indien er slechts één Koper aanwezig is en in de gevraagde periode beschikbaar verwerft hij/zij de opdrachtkavel voor € 3.200,-

Stap 5: De afslag
Zijn er meer opdrachtnemers als Kopers aanwezig dan brengen ze om beurten bij afslag een bod uit. Indien zij tegen elkaar bieden zakt de prijs tot de bodem, wat voordelig is voor de Aanbieder.
Echter, slimme Kopers steunen elkaar door hun biedingen op tijd te staken. Dat zorgt voor een goede prijs voor alle opdrachtnemers.
Voorbeeld: tijdens de veiling bieden Janine en Hans om beurten. Hans vindt dat de prijs te laag wordt en staakt zijn bieding. Janine mijnt de opdrachtkavel voor € 2.700,-.

Stap 6: Een opdrachtkavel gemijnd
Met het mijnen van het laagste bod sluit de Koper een ander contract met Oraio af, waardoor hij het recht en de plicht verkrijgt het werk uit te voeren. Na afloop ontvangen zowel de Aanbieder als de Koper van Oraio per email een bevestiging van de transactie onder vermelding van de gemijnde prijs plus een code voor de factuur. Indien van toepassing kunnen gebruikte materiaal aan die factuur worden toegevoegd.
Voorbeeld: Ziekenhuis Ommeland en Janine ontvangen per email een bevestiging.

Stap 7: Contact
Na de bevestiging neemt de Koper contact op met de Aanbieder om meer details af te spreken en stuurt hij na afloop van de werkzaamheden (of per maand) de Aanbieder een factuur incl. BTW toe.
Door het laagste bod uit te brengen verwerft de Koper ook de presentatiekosten die de Aanbieder aan Oraio heeft betaald (minus een gering bedrag aan transactiekosten).
Voorbeeld: Janine neemt contact op met het Ziekenhuis en stuurt na afloop van haar werkzaamheden een factuur toe. Van Oraio ontvangt Janine de presentatiekosten (minus de transactiekosten) die Ziekenhuis Ommeland heeft betaald. Janine kan dit bedrag per keer opnemen of reserveren.

Staffel
Download hier de presentatiekosten gestaffeld aan de duur van de opdracht.

Contact

Stichting Oraio
Smallepad 32
3811 MG Amersfoort
Mobiel +31(0)653519738
info@oraio.nl

Social Media

oraio social media linkedin footer

 

Algemene gegevens

Kamer van Koophandel: 68491824
BTW: NL857468649B01
IBAN: NL29 RABO 0317 8477 75