Disclaimer

Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Oraio.

Hoewel de informatie op de website van Stichting Oraio met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Stichting Oraio streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Stichting Oraio geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden.
Stichting Oraio behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.


Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Oraio aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Copyright 2017 Stichting Oraio
Alle rechten voorbehouden.

Contact

Stichting Oraio
3814 TW Amersfoort
Mobiel +31(0)653519738
info@oraio.nl

Social Media

oraio social media linkedin footer

 

Algemene gegevens

Kamer van Koophandel: 68491824
IBAN: NL29 RABO 0317 8477 75