Over mij

Over mij

Mede als gevolg van de pandemie neemt de werkgelegenheid steeds verder af. Om onze welvaart te behouden of met andere woorden de armoede die daaruit voortvloeit tegen te gaan, zijn er mijns inziens veel meer ondernemers nodig omdat zij (hun eigen) werk creëren. Ondanks hun vakmanschap kiezen velen daar echter niet voor. Meestal vanwege het gebrek aan zekerheden. Daarom is het nodig samen te werken in een nieuwe orde waarin ieders ondernemerschap wordt ondersteund. Dat wil zeggen mét bodemprijzen, sociale zekerheid én mogelijkheid tot steeds weer nieuwe opdrachten.

Op deze website probeer ik uit te leggen hoe dat kan worden georganiseerd én hoe gunstig het is grote, kleine en individuele ondernemers. Wanneer je als opdrachtaanbieder bepaalde werkzaamheden wilt laten uitvoeren of als je op zoek bent naar werk kun je meedoen. Gewoon, zonder lidmaatschap en/of zonder het inkopen van punten of iets dergelijks. Omdat ik niet wil verdienen aan ondernemers voor wie het te duur is iemand in dienst te nemen of aan (beginnende) ondernemers die te weinig opdrachten hebben. Alléén als er een match tot stand komt betalen zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer eenmalig een kleine onkostenvergoeding.

Andere punten waar ik een bijdrage aan wil leveren zijn

  • er voor te zorgen dat degene die het werk uitvoert een groter deel van de opbrengst krijgt;
  • opdrachtgevers én opdrachtnemers aan elkaar sociale zekerheid bieden zonder dat er dienstverbanden kunnen ontstaan;
  • dit samenwerkingsmodel voor (flexibele) arbeid uit te bouwen tot systeem.

De achtergronden van deze visie 

  • heb ik uitgewerkt in een boek wat is te bestellen bij elke boekhandel of bij Uitgeverij Eburon.
  • ISBN 978-94-6301-192-1 

    erna boek

 

 

 

 

 

 

Contact

Stichting Oraio
Smallepad 32
3811 MG Amersfoort
Mobiel +31(0)653519738
info@oraio.nl

Social Media

oraio social media linkedin footer

 

Algemene gegevens

Kamer van Koophandel: 68491824
BTW: NL857468649B01
IBAN: NL29 RABO 0317 8477 75