Over mij

Over mij

Om verschillende redenen neemt de werkgelegenheid steeds verder af. Om de armoede die daaruit voortvloeit tegen te gaan zijn er veel meer ondernemers nodig omdat zij (hun eigen) werk creëren. Ondanks hun vakmanschap kiezen velen daar echter niet voor. Meestal vanwege de risico's die daarmee gepaard gaan. Daarom heb ik een samenwerkingsmodel bedacht waarin ieders ondernemerschap wordt ondersteund. Dat wil zeggen met bodemprijzen, sociale zekerheid én de mogelijkheid tot steeds weer nieuwe opdrachten.

Met behulp van deze website probeer ik uit te leggen hoe gunstig dit model is voor grote, kleine en individuele ondernemers. Wanneer je bepaalde werkzaamheden wilt laten uitvoeren of als je op zoek bent naar werk, kun je meedoen. Gewoon, zonder lidmaatschap en/of zonder het inkopen van punten of iets dergelijks. Omdat ik niet wil verdienen aan ondernemers die moeite hebben het hoofd boven water te houden, degene voor wie het te duur is iemand in dienst te nemen of aan (beginnende) ondernemers met te weinig opdrachten. Alléén als er een match tot stand komt betalen zowel de opdrachtaanbieder als de opdrachtzoeker eenmalig een kleine onkostenvergoeding.

Andere punten waar ik een bijdrage aan wil leveren zijn

  • er voor te zorgen dat degene die het werk uitvoert een veel groter deel van de opbrengst krijgt;
  • opdrachtaanbieders én opdrachtzoekers aan elkaar zekerheid bieden zonder dat er dienstverbanden kunnen ontstaan;
  • dit samenwerkingsmodel voor (flexibele) arbeid uit te bouwen tot systeem.

De achtergronden van deze visie 

  • heb ik uitgewerkt in een boek wat is te bestellen bij elke boekhandel of bij Uitgeverij Eburon.
  • ISBN 978-94-6301-192-1 

    erna boek

 

 

 

 

 

 

Contact

Stichting Oraio
Binckesstraat 138
3814 TW Amersfoort
Mobiel +31(0)653519738
info@oraio.nl

Social Media

oraio social media linkedin footer

 

Algemene gegevens

Kamer van Koophandel: 68491824
BTW: NL857468649B01
IBAN: NL29 RABO 0317 8477 75