Ondernemer worden?

Bruto en Netto - Als ondernemer rekent u dagelijks met bruto en netto om te bepalen of uw werk iets oplevert. Oraio beoogt dat u als opdrachtaanbieder de volgende richtlijnen respecteert:

√ Richtprijs
a.) een uurtarief tussen het netto uurloon en brutoloonkosten van een soort gelijke functie in dienstbetrekking zodat ook de opdrachtzoeker een vergoeding krijgt voor zijn ondernemerschap.
b.) de hoogte van de consumentenprijsindex als maatstaf voor de gemiddelde prijsontwikkeling, ook wel het (boodschappen)mandje genoemd. In dat mandje tellen niet mee de inkomstenbelasting en de sociale premies die worden ingehouden op het loon alswel de kosten van ondernemers om zich te verzekeren tegen arbeidsrisico’s en/of te sparen voor hun oude dag.

Hoe word ik ondernemer
Een ondernemer is een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer); of als directeur-grootaandeelhouder (dga); of als overige zelfstandige (bijvoorbeeld in een zelfstandig uitgeoefend beroep)

wel of geen ondernemer

 

 

 

 

 

Op de website van de belastingdienst kunt u controleren of u voor de inkomstenbelasting als ondernemer telt of niet. Ook vindt u hier meer informatie over urencriteria, modelovereenkomsten, BTW en administratie.

 kvk voor info website

 

Op de website van de Kamer van Koophandel vindt u informatie en advies, bijvoorbeeld over de laatste wetswijzigingen. Tevens vindt u hier informatie over praktische webinars en cursussen zoals het maken van een kostprijs berekening.

Contact

Stichting Oraio
3814 TW Amersfoort
Mobiel +31(0)653519738
info@oraio.nl

Social Media

oraio social media linkedin footer

 

Algemene gegevens

Kamer van Koophandel: 68491824
IBAN: NL29 RABO 0317 8477 75